Puhelinliittymien puhelinmarkkinointikiellolle esitetään jälleen jatkoa

Puhelinliittymien-puhelinmarkkinointikiellolle-esitetaan-jalleen-jatkoa

Matkapuhelinliittymien myyminen puhelimitse kielletään todennäköisesti myös jatkossa. Kiellon tarkoitus on suojata kuluttajia häiritseviltä markkinointikäytännöiltä. Operaattorit saavat kaupata liittymiä puhelimitse ainoastaan omille asiakkaille tai kuluttajan omasta nimenomaisesta pyynnöstä. Ensimmäisen kerran puhelinmarkkinointi kiellettiin vuonna 2012.

Puhelinliittymien puhelinmarkkinointikiellolle esitetään jatkoa

Hallitus esittää, että puhelinliittymien määräaikaista puhelinmarkkinointikieltoa jatkettaisiin kolmella vuodella, eli vuoteen 2024 saakka. Kiellon määräaikainen jatko alkaisi heinäkuussa 2021 ja kestäisi kolme vuotta. Kiellon tarkoituksena on suojella kuluttajia ja ehkäistä häiritsevä markkinointi myös tulevaisuudessa.

Ensimmäisen kerran puhelinmarkkinointi kiellettiin vuonna 2012. Siitä lähtien operaattorit ovat saaneet kaupata liittymiä puhelimitse vain omille asiakkailleen ja kuluttajien nimenomaisesta pyynnöstä. Esimerkiksi operaattorin arvontaan osallistumisen ehtona voi olla kertaluontoisen soittoluvan antaminen operaattorille, jolloin palveluntarjoajalla on lupa soittaa kuluttajalle kaupatakseen tuotteitaan.

Puhelinmarkkinointikielto on osa sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia koskevia muutoksia. Hallitus esittää myös kolmen vuoden mittaista jatkoa radioviestinnän välitystietojen määritelmää ja radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevien säädösten voimassaololle alkaen 21. kesäkuuta ja ne kestäisivät 20. kesäkuuta 2024 saakka.

Muutoksen tarkoitus on mahdollistaa radioviestinnän anonymisoitujen välitystietojen käsittely ja hyödyntäminen esimerkiksi liikkumisesta tehtäviin analyyseihin ja miehittämättömien ilma-alusten käytön valvontaan. Sääntelyn muutoksella luodaan edellytyksiä uudenlaisille tietoa hyödyntäville liiketoimintamalleille, jotka edellyttävät asiakasvirtojen seuraamista esimerkiksi rautatieasemilla, kauppakeskuksissa tai lentoasemilla.

Onko puhelinmarkkinointikielto toiminut?

Hallitus on perustellut määräajan jatkamista aikaisemmin siten, että myyntikielto on toiminut ja harhaanjohtava myynti on vähentynyt.

Palveluntarjoajalle puhelinmyynti on helppo tapa markkinoida ja myydä tuotteita ja palveluita. Kuluttajalle puhelinmyyntiin saattaa liittyä usein epäselvyyksiä, jolloin kuluttaja voi kokea itsensä harhaanjohdetuksi tai jopa huijatuksi hankintasopimusta tai hankintapäätöstä tehdessä.

Puhelinmarkkinointikielto on säilytetty määräaikaisena, jotta puhelinmyyntiä koskeva lainsäädäntö pysyy ajantasaisena ja joustavana. Määräaikaisuus antaa viranomaisille mahdollisuuden tehdä tarpeen tullen muutoksia markkinointikiellon sisältöön. Markkinoiden ja teknologian kehittyminen saattaa tehdä markkinointikiellosta tulevaisuudessa tarpeettoman, jolloin muutoksia on helpompi tehdä.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Hallitus esitti 15. huhtikuuta 2021 sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia koskevia muutoksia. Muutoksilla puhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa sekä kokeiluissa hyödynnettävää radioviestinnän välitystietojen luottamuksellista käsittelemistä koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin vuoteen 2024.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Puhelinliittymä.com
Logo