Puhelinliittymien aktiivinen kilpailuttaminen hyödyttää kaikkia kuluttajia

Puhelinliittymien aktiivinen kilpailuttaminen hyödyttää kaikkia kuluttajia

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) telemarkkina-tutkimuksen mukaan puhelinliittymien aktiivinen kilpailuttaminen hyödyttää kaikkia kuluttajia.

Puhelinliittymien kilpailuttaminen hyödyttää kaikkia kuluttajia

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) suorittama tutkimus telemarkkinoista on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja se tarkastelee sitä, kuinka yleistä kuluttajien tekemä palveluiden kilpailuttaminen on ja miten se vaikuttaa eri kuluttajaryhmiin. Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat aktiivisia liittymiensä kilpailuttajia, mutta on havaittu, että kilpailuttamisen määrässä on vaihtelua riippuen henkilön iästä ja tulotasosta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkimustyöntekijät pyrkivät kartoittamaan, onko palveluiden kilpailuttaminen taloudellisesti edullista kuluttajille ja selvittämään, miten merkittävästi kilpailuttamisen laiminlyönti vaikuttaa heidän liittymiensä kustannuksiin.

Tutkimuksen perusteella on saatu vakuuttavaa näyttöä siitä, että puhelinliittymien kilpailuttamisesta koituu etua myös niille asiakkaille, jotka eivät ole aktiivisia kilpailuttajia Suomen markkinoilla. Kilpailuttamalla palveluita kuluttajat voivat säästää rahaa ja samalla kilpailuttamisen lisääntyminen vaikuttaa alentavasti liittymien keskihintoihin, hyödyttäen näin ollen kaikkia asiakkaita.

Lue myös: Liittymän vaihtaminen edullisempaan

Nuoret kilpailuttavat liittymiä ahkerimmin

Aikaisemmat empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että vähävaraisemmat ihmiset kilpailuttavat palveluitaan harvemmin verrattuna keskituloisiin ja näin ollen he saattavat maksaa enemmän.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) suorittamassa tutkimuksessa analysoidaan sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta kilpailutusaktiivisuuteen. Tutkimuksen mukaan nuoremmat kuluttajat kilpailuttavat puhelinliittymiään useammin kuin vanhemmat kuluttajat. Sekä pieni- että suurituloiset kuluttajat kilpailuttavat liittymiään harvemmin kuin keskituloiset.

Ne asiakkaat, jotka kilpailuttavat puhelinliittymänsä joka vuosi tai jopa useammin, maksavat liittymästään keskimäärin 1,34 euroa kuukaudessa vähemmän Suomessa. Yleisesti ottaen, mitä kalliimman liittymän kilpailuttaa, sitä enemmän voi säästää. Kilpailuttamalla voi myös saada nykyisen palveluntarjoajan esittämään edullisemman tarjouksen.

Kuluttajien tulisi pystyä kilpailuttamaan palveluitaan helposti ja ilman suurta vaivaa. Valitettavasti puhelinoperaattorien toimintatavat eivät aina edistä tätä, sillä usein edullisimman tarjouksen saaminen edellyttää numeronsiirtoprosessin aloittamista. Tämä tarkoittaa sitä, että puhelinliittymä tulee vaihtaa toiselle operaattorille.

Kilpailuttamisen pitkä perinne telemarkkinoilla

Vuonna 1994 Suomessa päättyi valtion hallitsema kaukoverkkomonopoli, kun kaukopuhelut avautuivat kilpailulle. Telemarkkinat ovat luonteva kohde kuluttajakäyttäytymisen ja kilpailutuksen tutkimukselle, sillä alalla on lähes 30 vuoden kokemus kilpailuttamisesta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkimuksessa havaitut erot kuluttajien kilpailutusaktiivisuudessa eri ikä- ja tuloluokissa voidaan mahdollisesti soveltaa myös muihin sopimusmarkkinoihin, kuten vakuutus- ja sähköaloihin. Toisaalta kilpailuttamisen hyötyjen ja yleisyyden osalta tulokset eivät välttämättä ole suoraan siirrettävissä muihin markkinoihin, sillä kilpailuttamisen esiintyvyys voi vaihdella markkinasegmenttien kesken.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Puhelinliittymä.com
Logo