Puhelinetu 2024 – Miten matkapuhelinetu toimii?

Puhelinetu

Puhelinetu 2024 tarjoaa yrityksille ja työntekijöille mahdollisuuden sisällyttää matkapuhelimen käyttö osaksi työsuhde-etuja. Tämä etu mahdollistaa työntekijöiden henkilökohtaisen ja työpuhelimen kulujen kattamisen työnantajan toimesta, mikä voi tarjota verohelpotuksia sekä parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä. Vuonna 2024 matkapuhelinetu toimii siten, että työnantaja maksaa suoraan puhelinliittymän kuukausimaksut tai korvaa ne työntekijälle. Tässä esittelyssä käsitellään, miten etu määritellään, miten se eroaa muista luontoiseduista ja mitä verotuksellisia seikkoja tulee ottaa huomioon.

Mikä on puhelinedun merkitys?

Puhelinetu on työsuhde-etuna tarjottava etuus, jossa työnantaja kustantaa työntekijän matkapuhelimen käytön sekä liittymän. Vuoden 2024 verotuskäytännöissä luontoisetuarvojen määrittäminen perustuu Verohallinnon antamiin ohjeistuksiin, ja matkapuhelinetu on yleisin muoto tästä edusta. Vaikka kiinteät puhelinliittymät ovatkin nykyään harvinaisia, puhelinetu viittaa käytännössä lähes aina matkapuhelimeen ja sen liittymään.

Matkapuhelinetuna työnantaja tarjoaa työntekijälle puhelimen ja liittymän, jota voi käyttää sekä työ- että yksityistarkoituksiin. Verotuksellisesti tämä tarkoittaa, että työnantajan kustantama puhelinliittymä luo veronalaisen edun työntekijälle, jopa silloin, kun työntekijä käyttää liittymän SIM-korttia muussa laitteessa kuin työnantajan tarjoamassa puhelimessa. Tyypillisesti kuitenkin sekä puhelin että liittymä tarjotaan yhdessä, mikä tekee edusta käytännöllisen.

Veroja laskettaessa työntekijän kuukausiansioon lisätään matkapuhelinedun arvo, joka on vuonna 2024 määritelty 20 euroksi. Esimerkiksi, jos työntekijän kuukausipalkka on 3000 euroa, lisätään siihen 20 euron puhelinetu, jolloin verotettava tulo nousee 3020 euroon. Tämän summan mukaan määritellään myös maksettavat verot verokortin mukaan.

Puhelimen käyttö yksityispuheluihin vapaa-ajalla määrittää, muodostuuko käytöstä verotettava luontoisetu. Mikäli puhelin on tarkoitettu ainoastaan työkäyttöön eikä yksityispuheluita soiteta, ei siitä synny veronalaista etua. Tavanomaiset yksityispuhelut työaikana eivät yleensä muodosta veronalaista etua, ja ne katsotaan vähäiseksi eduksi, jota ei veroteta. Työnantajan kustantama liittymä omassa puhelimessa ei myöskään luo puhelinetua.

Tässä artikkelissa käsittelemme matkapuhelinedun vaikutuksia verotukseen tarkemmin esimerkin kautta, jossa selvitämme, miten puhelinedun sisällyttäminen palkkaan vaikuttaa verotukseen ja millaisia käytännön seikkoja työnantajan ja työntekijän on hyvä huomioida etua hyödynnettäessä.

Vuoden 2024 matkapuhelinetu selitettynä

Vuoden 2024 matkapuhelinetu tarjoaa työntekijöille ja työnantajille selkeät ja yksinkertaiset ohjeet matkapuhelimen käytön kustannusten kattamiseksi työsuhteessa. Verohallinnon määrittelemä verotusarvo tälle edulle on 20 euroa kuukaudessa, mikä kattaa puhelinliittymän perusmaksut, puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä mobiilidatan käytön. Tämä arvo on vakio, riippumatta puhelimen mallista tai ominaisuuksista.

Suurin osa Suomessa saatavilla olevista puhelinliittymistä tarjoaa rajattoman mobiilidatan käytön Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa, mikä mahdollistaa puhelimen internetin käytön ilman lisäkuluja. Tämä tekee puhelinedusta erittäin käytännöllisen ja taloudellisen vaihtoehdon työntekijöille, joiden on tarpeen käyttää puhelintaan sekä työhön että yksityiselämään.

On tärkeää huomata, että puhelinetu ei kata kaikkia mahdollisia käyttötarkoituksia. Esimerkiksi puhelimen käyttö maksuvälineenä, kuten ruoan tai juoman ostaminen automaatista, ei kuulu etuun. Verohallinto on kuitenkin tehnyt poikkeuksen tietyille työtehtäville, kuten autoileville työntekijöille, jotka voivat käyttää puhelintaan maksamaan työajon aikana syntyvät pysäköintimaksut. Nämä kulut eivät kuormita työntekijää, vaan katetaan puhelinedun piirissä.

Lisäksi on suositeltavaa, että työntekijät keskustelevat omien työpaikkojensa puhelinedun käytännöistä työnantajan kanssa. Verohallinnon ohjeiden mukaisesti työnantaja voi asettaa euromääräisen enimmäismäärän matkapuhelimen liittymälaskuille, jonka ylittävät kulut jäävät työntekijän itsensä maksettaviksi. Tämä mahdollistaa joustavuuden ja kontrollin puhelinkulujen hallinnassa, mikä on hyödyllistä sekä työnantajalle että työntekijälle.

Näin ollen vuoden 2024 matkapuhelinetu tarjoaa kattavan tuen työntekijöiden puhelinkäyttöön, samalla kun se selkeyttää verotukseen liittyviä käytäntöjä.

Puhelinedun vaikutus verotukseen: Esimerkkitapaus

Puhelinedun vaikutus verotukseen on hyvä ymmärtää konkreettisen esimerkin avulla. Kuvitellaan, että saat kuukausipalkkaa 3000 euroa, ja lisäksi sinulle tarjotaan työnantajan puolesta puhelinetu, jonka verotusarvo on 20 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa, että verotuksellisesti kuukausiansiosi nähdään olevan 3020 euroa.

Tässä tilanteessa puhelinedun lisääminen palkkaasi vaikuttaa suoraan maksettavan veron määrään. Suomen verotusjärjestelmä on progressiivinen, mikä tarkoittaa, että mitä suuremmat tulot, sitä suurempi on myös veroprosentti. Vaikka 20 euron lisäys kuulostaa pieneltä, se voi kuitenkin nostaa veroprosenttiasi ja siten myös kuukausittaista veromäärääsi.

Esimerkkitapauksessa, missä palkka on 3000 euroa, 20 euron puhelinedun lisääminen voi käytännössä tarkoittaa noin kuuden euron lisäystä maksettavassa verossa kuukaudessa. Tämä laskelma on suuntaa-antava, ja todellinen vaikutus voi vaihdella henkilökohtaisten verotustietojen, kuten kotikunnan, kirkon jäsenyyden ja mahdollisten vähennysten perusteella.

Verohallinnon veroprosenttilaskurilla voit tarkemmin arvioida, kuinka paljon puhelinedun lisääminen tuloihisi vaikuttaa veroprosenttiisi ja siten verotuksen kokonaismäärään. Ennakonpidätys, eli se määrä rahaa, joka pidätetään palkastasi veroja varten, lasketaan koko verotettavan tulojen määrästä, johon lasketaan sekä rahapalkka että luontoisedun arvo. Tämä ennakonpidätys vähennetään suoraan kuukausipalkastasi.

Näin ollen, puhelinetu, vaikkakin näennäisesti pieni etu, voi vaikuttaa merkittävästi kuukausittaiseen nettotuloosi ja sen ymmärtäminen auttaa paremmin hallitsemaan taloudellista tilannettasi.

Onko puhelinedun hyödyntäminen kannattavaa?

Puhelinedun hyödyntämisen kannattavuutta arvioitaessa on tärkeää tarkastella sekä taloudellisia että muita seikkoja. Taloudellisesta näkökulmasta puhelinedun tarjoama säästö voi olla merkittävä verrattuna tilanteeseen, jossa maksaisit itse puhelimestasi ja puhelinliittymästäsi. Kuten aiemmin mainittiin, työnantajan tarjoama puhelinetu saattaa nostaa verotettavaa tuloasi noin 20 eurolla kuukaudessa, mikä puolestaan voi tarkoittaa noin kuuden euron lisäystä maksettaviin veroihin. Tämä summa on kuitenkin yleensä paljon pienempi kuin itse puhelinliittymän ja puhelimen kustannukset, jotka työnantaja kattaa.

Tässä laskelmassa oletetaan, että yksityishenkilönä maksaisit merkittävästi enemmän kuukaudessa puhelinliittymästä, joka sisältää puhelut, viestit ja rajattoman datan, puhumattakaan itse puhelimen hankintakustannuksista. Tyypillinen puhelinliittymä voi maksaa 20–50 euroa kuukaudessa ja uuden älypuhelimen hankinta useita satoja euroja, joten puhelinedun taloudellinen arvo voi olla huomattava.

Toisaalta, puhelinedun hyödyntämisen kannattavuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös muita tekijöitä kuin pelkät kustannukset. Esimerkiksi työnantajan tarjoaman puhelimen malli ja ominaisuudet voivat vaikuttaa siihen, kuinka hyödyllisenä koet puhelinedun. Jos työnantaja tarjoaa puhelimen, joka ei täytä omia tarpeitasi tai toiveitasi teknologian suhteen, voi etu tuntua vähemmän houkuttelevalta.

Lisäksi, jos arvostat selkeää eroa työ- ja vapaa-ajan välillä, saattaa työnantajan tarjoama puhelin, jota käytetään sekä työ- että yksityiselämässä, tuntua rajoittavalta. Tässä tapauksessa voi olla mielekkäämpää pitää yksityinen puhelin erillään työpuhelimesta, vaikka siitä aiheutuisikin lisäkustannuksia.

Kokonaisuudessaan puhelinedun taloudellinen hyöty on yleensä selkeä, mutta sen kannattavuus yksittäisen työntekijän näkökulmasta voi vaihdella henkilökohtaisten preferenssien ja elämäntilanteen mukaan. On suositeltavaa pohtia näitä seikkoja ennen puhelinedun hyväksymistä, jotta voi tehdä itselleen parhaiten sopivan päätöksen.

Puhelinetu: Palkanlisä vai osa kokonaispalkkaa?

Puhelinedun käsittely palkan osana voi vaihdella yritysten ja työsopimusten mukaan. Tämä voi herättää kysymyksiä siitä, onko puhelinetu todellakin palkanlisä vai osa jo sovittua kokonaispalkkaa. Kun pohditaan, kuuluuko puhelinetu rahapalkan päälle vai onko se jo laskettu osaksi sovittua palkkaa, on tärkeää ymmärtää eri käytännöt ja niiden vaikutukset.

Esimerkki: 3000 euron palkka ja puhelinetu

Jos työnantaja tarjoaa puhelinedun ja kertoo, että voit valita otatko sen käyttöön vai et, tämä voi vaikuttaa kokonaispalkkaasi seuraavasti:

  1. Palkankorotus: Jos puhelinetu lisätään 3000 euron rahapalkan päälle, kokonaispalkkasi kasvaa 3020 euroon. Tässä tapauksessa palkkasi koostuu 3000 euron rahapalkasta ja 20 euron puhelinedusta. Tämä käytäntö tarkoittaa käytännössä palkankorotusta, sillä saat rahapalkkasi lisäksi erillisen etuuden.
  2. Palkan uudelleenjärjestely: Toisessa tapauksessa 3000 euron palkkasi voi koostua 2980 euron rahapalkasta ja 20 euron puhelinedusta. Tällöin kokonaispalkkasi pysyy ennallaan, mutta palkan rakenne muuttuu. Puhelinedun lisääminen tällä tavoin ei siis lisää kokonaistulojasi, mutta saat etuna puhelinliittymän ja mahdollisesti puhelimen.

Molemmissa tapauksissa puhelinetu on osa veronalaista tuloa, aivan kuten rahapalkkakin. Tämän vuoksi on olennaista, että työnantajan ja työntekijän välillä käydään selkeä keskustelu puhelinedun ehdot ja sen vaikutus kokonaispalkkaan. Väärinkäsitysten välttämiseksi on tärkeää, että työsopimus ja mahdolliset työehtosopimukset tarkistetaan huolellisesti.

Työnantajan tarjoama puhelinetu voi olla houkutteleva etu, mutta sen taloudellinen vaikutus riippuu siitä, miten etu on järjestetty palkan suhteen. On suositeltavaa selvittää etukäteen, lisätäänkö etu palkan päälle vai sisältyykö se jo sovittuun palkkaan, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen ja ymmärrät etuuden todellisen arvon.

Luontoisedun määritelmä selitettynä

Luontoisetu on työsuhde-etu, joka annetaan työntekijälle muussa kuin rahallisessa muodossa. Työnantaja tarjoaa näitä etuja tavallisesti osana työntekijän kokonaispalkkaa, mutta ne eivät ole suoraa rahallista korvausta. Tyypillisiä luontoisetuja ovat puhelinetu, asuntoetu, ravintoetu ja autoetu. Luontoisetu on tavallaan lisä palkkaan, mutta se maksetaan tavaroissa tai palveluissa.

Luontoisedun verotus

Luontoisetujen verotus perustuu Verohallinnon määrittelemiin verotusarvoihin. Joka vuosi Verohallinto päivittää näiden etujen verotusarvot, jotka lasketaan työntekijän tuloksi. Esimerkiksi, jos työntekijä saa puhelinedun, jonka verotusarvo on 20 euroa kuukaudessa, tämä summa lisätään työntekijän kuukausittaiseen verotettavaan tuloon, ja siitä maksetaan vero työntekijän henkilökohtaisen veroprosentin mukaisesti.

Muut työsuhde-edut

Luontoisetujen kirjo on laaja. Asuntoetu kattaa työnantajan tarjoaman asumisen tai asumisen kustannukset, kun taas autoetu antaa työntekijälle oikeuden käyttää työnantajan autoa sekä työ- että yksityisajoissa. Ravintoetu voi olla esimerkiksi lounasseteli tai subventoitu ateria työpaikan ravintolassa. Jokaisella näistä eduista on oma verotusarvonsa, joka perustuu etujen käypään arvoon tai Verohallinnon vahvistamaan verotusarvoon.

Veroton työsuhde-etu

Jotkin työsuhde-edut voivat olla verottomia tietyissä rajoissa. Esimerkiksi liikunta- ja kulttuurisetelit ovat verovapaita tiettyyn euromäärään asti, mikä kannustaa työntekijöitä osallistumaan kulttuuri- ja liikuntatoimintaan. Nämä edut ovat suosittuja, koska ne edistävät työntekijöiden hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä, mutta ne eivät lisää työntekijän verotettavaa tuloa verovapaiden rajojen puitteissa.

Verotuksen käytännöt

Mikäli Verohallinto ei ole vahvistanut tietylle työsuhde-edulle verotusarvoa, verotetaan etua sen käyvän arvon mukaan. Käypä arvo määräytyy yleensä markkinaolosuhteiden perusteella, eli mitä se maksaisi, jos työntekijä hankkisi edun itse markkinoilta.

Ymmärtämällä luontoisetujen määritelmän ja niiden verotuksen voi työntekijä paremmin arvioida työsuhde-etujen todellista arvoa ja niiden vaikutusta kokonaispalkkaan. Tämä tietämys auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä työtarjouksia harkittaessa ja sopiessa työsuhde-etujen yksityiskohdista työnantajan kanssa.

Kiinteän puhelinliittymän puhelinetu: Mitä se pitää sisällään?

Vaikka kiinteät puhelinliittymät ovat nykyään harvinaisempia verrattuna matkapuhelinliittymiin, ne voivat silti muodostaa arvokkaan työsuhde-edun. Kun työnantaja kustantaa kiinteän puhelinliittymän työntekijän kotiin, tämä luetaan puhelineduksi, joka on verotuksen kannalta katsottuna luontoisetu.

Puhelinedun sisältö

Kiinteän puhelinliittymän puhelinetu sisältää liittymän kuukausittaisen perusmaksun sekä puhelinkulut. Tämä tarkoittaa, että työnantaja maksaa kaikki liittymästä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien perusmaksun ja puheluista syntyneet kulut. Työntekijälle tämä on kätevää, sillä hän voi käyttää puhelintaan huolehtimatta näistä kuluista.

Verotusarvo

Kiinteän puhelinliittymän luontoisedun verotusarvo on 20 euroa kuukaudessa, mikä on sama kuin matkapuhelinedun verotusarvo. Tämä summa lisätään työntekijän kuukausittaiseen verotettavaan tuloon, ja siitä maksetaan veroa työntekijän henkilökohtaisen veroprosentin mukaisesti. Vaikka edun rahallinen arvo voi tuntua pieneltä, se voi vaikuttaa työntekijän kokonaisverotukseen ja nettopalkkaan.

Edun käyttö ja ehdot

Kuten kaikissa työsuhde-eduissa, myös kiinteän puhelinliittymän käytössä voi olla työnantajan asettamia rajoituksia tai ehtoja. Tyypillisesti työnantaja kattaa normaalit käyttökulut, mutta voi asettaa rajoituksia erityisen kalliiden puheluiden, kuten kansainvälisten tai erikoisnumeroihin soitettujen puheluiden osalta. On tärkeää, että työntekijä ja työnantaja käyvät yhdessä läpi nämä ehdot, jotta kummankin osapuolen odotukset ovat selkeitä.

Puhelinetu yrittäjälle: Erot osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä

Puhelinedun hyödyntäminen yrittäjänä eroaa merkittävästi työntekijöiden vastaavasta edusta, ja se vaihtelee yhtiömuodon mukaan. Tässä käsittelemme, miten puhelinetu toimii eri yhtiömuodoissa: osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä, sekä vertaamme näitä toiminimiyrittäjän tilanteeseen.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiössä työskentelevät omistajayrittäjät voivat hyödyntää puhelinetua samalla tavalla kuin muutkin työntekijät. Tässä tapauksessa yhtiö voi tarjota yrittäjälle puhelimen ja liittymän, jonka kustannukset yhtiö maksaa. Yrittäjän palkkaan lisätään matkapuhelinedun verotusarvo, joka on 20 euroa kuukaudessa, ja tästä syntyvä lisätulo verotetaan henkilökohtaisen veroprosentin mukaan.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä työskentelevät palkkaa saavat yhtiömiehet voivat myös hyödyntää puhelinetua. Jos yhtiömies saa yhtiöstä palkkaa, voidaan puhelinetu järjestää samankaltaisesti kuin osakeyhtiössä. Tässä tapauksessa yhtiö kattaa puhelimen ja liittymän kulut, ja puhelinedun verotusarvo lisätään yhtiömiehen palkkaan.

Toiminimiyrittäjät

Toiminimiyrittäjät, eli yksityiset elinkeinonharjoittajat, eivät voi hyödyntää puhelinetua samalla tavalla, koska he eivät maksa itselleen palkkaa työsuhteen kautta. Sen sijaan he voivat vähentää puhelinkulut yritystoimintansa kuluina. Tämä vähennys tehdään suoraan yrityksen verotettavasta tulosta, mikä alentaa maksettavan veron määrää. Tämä ei ole puhelinetu, vaan yleinen kuluvähennys, joka koskee yrityskäyttöön liittyviä puhelinkuluja.

Yhteenveto aiheesta

Käytännössä, osakeyhtiön ja palkkaa saavien yhtiömiesten avoimessa tai kommandiittiyhtiössä voi hyödyntää puhelinetua samoin ehdoin kuin tavalliset työntekijät, jolloin puhelin ja liittymä tarjotaan osana työsuhde-etuja ja niiden arvo verotetaan osana palkkaa. Toisaalta toiminimiyrittäjät käsittelevät puhelinkulut eri tavoin, vähentämällä ne suoraan yrityksen tuloista, mikä ei ole luontoisetu vaan tavanomainen kulu. Tässä valossa on tärkeää ymmärtää eri yhtiömuotojen tarjoamat mahdollisuudet ja velvoitteet, jotta puhelinkulut voidaan käsitellä verotuksessa oikein.

Puhelinliittymä.com
Logo